REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014 R.

§1. Właścicielem Sklepu Internetowego homeinstyle.pl jest firma KIMAR PRO ART.
NIP: 1181100271, REGON:012681775
1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.
2. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności – ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych, możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień, i innych.
3. Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień. W serwisie mogą zostać dodane usługi dodatkowe, które będą dokładnie opisywane.
4. Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń, jeżeli Właściciel (Administrator) stwierdził nadużycie regulaminu.
Usuwając dane Użytkownika Właściciel usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.

§2. Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym homeinstyle.pl, zwaną dalej Nabywcą, jest
pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego homeinstyle.pl
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego homeinstyle.pl, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel Sklepu homeinstyle.pl.

§3. Bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną

Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883.).
Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji transakcji, są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie. Dane podawane przez użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez specjalistyczne serwisy obsługujące płatności.

§4. Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego homeinstyle.pl w chwili składania zamówienia.
2. Stany magazynowe, produkty i ich parametry są synchronizowane i aktualizowane automatycznie z producentami, hurtowniami i dostawcami przynajmniej raz dziennie. Dlatego dostępność produktów i ich ilości są poglądowe. Może się zdarzyć, że te same produkty zostaną zamówione w różnych sklepach tego samego dnia powodując braki w magazynie. Dlatego każde zamówienie składane w sklepie internetowym homeinstyle.pl zostanie potwierdzone przez pracownika sklepu o dostępności zamówionych produktów i terminie realizacji. W przypadku braku zamówionego towaru, zamówienie zostanie anulowane a wpłacone przez Klienta środki zostaną wówczas zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
4. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
5. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
6. Sklep homeinstyle.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, jednocześnie uchylając się od odpowiedzialności za zawartość zdjęć i rysunków produktów.
7. Zdjęcia prezentujące produkty będące w ofercie sklepu homeinstyle.pl mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu produktu ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Pracownicy Sprzedawcy są gotowi do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu produktów jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do zapewnienia zdjęć lub rysunków, które mogłyby te wątpliwości rozwiać.
8. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
9. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym homeinstyle.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

§5. Zamawianie towarów

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym homeinstyle.pl odbywa się poprzez dodawanie artykułów do „koszyka” oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia w sklepie internetowym wraz z wymaganymi danymi kontaktowymi.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy, o czym Sklep nie miał informacji w momencie składania zamówienia przez Klienta. Wpłacone przez Klienta środki zostaną wówczas zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

§6. Potwierdzanie i realizacja zamówień

1. Każde zamówienie składane w sklepie internetowym homeinstyle.pl zostanie potwierdzone przez pracownika sklepu wraz ze szczegółami dokonanego zamówienia oraz dalszą instrukcją dotycząca czynności, jakie Klient powinien wykonać, aby uwiarygodnić swoje zamówienie w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo anulowania zamówienia a ewentualne dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych.
2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego np. z winy Nabywcy (błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
3. Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu do 5 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie klienta będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach.
4. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę.
5. Złożenie zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia przez Nabywcę, jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego homeinstyle.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

§7. Formy płatności

1. Płatność gotówkowa przy odbiorze towaru 
– maksymalna wartość zamówienia 10000zł brutto
2. Przelew całościowy lub częściowy przed dostawą towaru, na podstawie zaakceptowanych przez Nabywcę warunków realizacji zamówienia, w których będzie wyszczególniony zamówiony towar, jego wartość, termin realizacji oraz podane będą wszystkie dane firmy Sprzedającego, niezbędne do realizacji przelewu. Sprzedawca, niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym, przystąpi do realizacji zamówienia. W tytule przelewu Nabywca podaje numer zamówienia. Na prośbę Nabywcy Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania drogą internetową dokumentu w formacie PDF lub skanu faktury pro-forma.
3. Płatność kartą kredytową.
4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§8. Transport i dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym homeinstyle.pl realizowane są na terytorium całego kraju i dotyczą wybranego asortymentu.
2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, jeżeli parametry produktu na to pozwalają:
• odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy
• przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi i ilości przy składaniu zamówienia a następnie potwierdzany przez sprzedawcę i przedstawiane Nabywcy do akceptacji.
3. W przypadku towarów o dużych formatach Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobu dostawy. Materiały o dużych formatach, np. 60x90cm, 60x120cm, 65x220cm i większych tylko odbiór osobisty z naszego magazynu przy ul. Warszawskiej 206, Latchorzew; 05-082 Stare Babice koło Warszawy.
4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej, spedycyjnej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
5. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeniem towaru, Kupujący powinien w obecności przewoźnika spisać protokół reklamacyjny na oryginalnym druku firmy spedycyjnej oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracownika sklepu
homeinstyle.pl. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie"

§9. Reklamacje, gwarancje, zwroty

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy. 
2. Każdy zakupiony towar w sklepie homeinstyle.pl jest fabrycznie nowy. 
3. Zgodnie z kodeksem cywilnym Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojmi (obejmuje umowy konsumenckie i niekonsumenckie) powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym, (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynie, o czym Nabywca będzie poinformowany drogą internetową lub telefoniczną.
5. Każda okładzina z kamienia naturalnego jest unikalna i inna. Wszystkie kamienie mają unikalny układ, wzór, rysunek żył. Układając okładziny kamienne poziomo, pionowo itp. i na różnych wysokościach, uzyskujemy inne wrażenie. Rodzaj oświetlenia wpływa na wygląd naturalnego materiału kamiennego. Aby uzyskać optymalny efekt wizualny i estetyczny, przed przyklejeniem do podłoża, materiały kamienne należy odpowiednio ułożyć względem innych. 
Wszystkie okładziny kamienne, szczególnie te o naturalnej powierzchni należy delikatnie umyć, (najlepiej pod ciśnieniem), następnie wysuszyć przed układaniem.
Naturalna powierzchnia nawet idealnie wyszlifowanego kamienia ma też pory i różnej wielkości otwory. Ich ilość i wielkość wynika z charakterystyki danego kamienia. Wypełnienia ubytków, wzmocnienia żył po obu stronach materiałów kamiennych są normalne i niezbędne w niektórych materiałach. 
Należy używać odpowiednich klejów i fug przeznaczonych do kamienia naturalnego.
Zalecana jest impregnacja kamienia w celu uniknięcia ewentualnego zaplamienia w trakcie jego użytkowania. Impregnujące środki chemiczne mogą wpływać na zmianę
kolorystyki i właściwości powierzchni kamienia. 
W produktach wykonanych z kamienia naturalnego występują różnice w kolorze, wzorze, wyglądzie, fakturze, odcieniach kolorystycznych (nawet znacznych przechodzących w inny kolor) oraz rysunku poszczególnych elementów kamienia w skutek ich naturalnych właściwości i są dopuszczalne. 
Jedna, pojedyncza próbka nie oddaje charakteru całości, należy traktować ją jako wskaźnik. Każda partia towaru różni się.
Zawarte na stronie 
www.homeinstyle.pl zdjęcia i dane mają charakter poglądowy i nie są wiążące w zakresie koloru, kształtu, wykończenia i danych technicznych. 
Zdjęcia mają charakter poglądowy w stosunku do produktów i eksponowanych w punktach handlowych wzorów.
Wszystkie nasze produkty są jakości standardowej.
6. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.. 34 ust. 2 i art. 35. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna Ustawa z 30 maja 2014r. o prawach praw konsumenta Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
7. Sklep nie jest producentem towarów. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej.
8. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Odpowiedzialność Sklepu względem dokonującego zakupu przedsiębiorcy uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej.
9. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w wymienianym wyżej terminie, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wraz z oświadczeniem klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KIMAR PRO ART PIOTR ZARĘBA

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

LATCHORZEW, UL. WARSZAWSKA 164

02-085 STARE BABICE

sklep@homeinstyle.pl

Ja …............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej /ych rzeczy …..........................................................................................................................

numer dokumentu potwierdzający zakup.....................................................................................................

Data zawarcia umowy …..........................................................

Data odbioru....................................................................................

Imię i nazwisko …...........................................................................

Adres …...........................................................................................

Data …...........................................................................................

10. Powyższe prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
11. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie, wtedy gdy będzie odesłany w pełni kompletny, nieuszkodzony oraz nie noszący śladów używania, w oryginalnym opakowaniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej wraz z numerem konta na jakie sklep ma zwrócić zapłatę. Zwracany towar należy odesłać na koszt Kupującego i adres siedziby Sprzedającego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w transporcie zwrotnym.
12. W ciągu czternastu dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania, zostaną zwrócone płatności dokonane przez Kupującego.
13. Zwrot pieniędzy będzie dokonany w taki sam sposób w jaki konsument zapłacił za towar.

§10. Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin w formie publikowanej w dniu składania zamówienia.
2. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Sąd właściwy sprzedającego.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, aby usunął jego konto.