ZWROTY:

14 dni na zwrot – od daty odbioru bez podania przyczyny. 
Zgłoszenie chęci zwrotu: sklep@homeinstyle.pl lub +48 227220056

Zwrotne przesyłki:

 1.      Towar powinien być w oryginalnym opakowaniu, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
 2.      Zwracany towar należy wysyłać na adres: ul. Warszawska 206, 05-082 Latchorzew.
 3.      Odstępujący od umowy klient otrzymuje do akceptacji fakturę korygującą, przesłaną drogą elektroniczną lub pocztą.
 4.      Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 5.      Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi (konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sklepu)
 6.      Odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą odbierane
 7.      Wysłane na koszt Sklepu nie będą odbierane
 8.      Jeżeli dostarczony towar będzie niekompletny, uszkodzony, bądź nosić ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu. Odmowa nie ma zastosowania w przypadku gdy uszkodzenie zostało stwierdzone i odpowiednio udokumentowane protokołem szkody spisanym przy kurierze.

Zwrot i wymiana towaru nie dotyczą:

 1.      Zamówień złożonych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia i osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 2.      Zamówień towarów, produktów, które nie są standardową ofertą sklepu i które sprowadzane są, wytwarzane na specjalne zamówienie, konfigurację klienta.

WARUNKOWY ZWROT PRZY ZAKUPIE NA FIRMĘ:

Ze zwrotu konsumenckiego nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
W drodze wyjątku i dobrej woli, Sprzedawca może zgodzić się na przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta nie będącego konsumentem w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki, pod warunkiem odesłania w tym terminie produktu w oryginalnym opakowaniu, kompletnego, nieuszkodzonego, bez śladów użytkowania, z dokumentami sprzedaży i formularzem odstąpienia od umowy.
Klient może wnioskować o możliwość warunkowego przejęcia zwrotu mailowo do czasu upływu 14 dni od odbioru towaru.

REKLAMACJE:

Zgłoszenie reklamacji: sklep@homeinstyle.pl lub +48 227220056

 1.      Odpowiedź na reklamację nastąpi do 14 dni.
 2.      W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wysłany nowy, lub obniżona wartość,  lub zwrócona wartość produktu.
 3.      Koszty naprawy, zwrotu reklamowanego i dostawy wolnego od wad produktu ponosi sklep.
 4.      Towar należy wysyłać na adres: ul. Warszawska 206, 05-082 Latchorzew, w przypadku gdy niezbędna będzie ocena zasadności niezgodności towaru z umową.
 5.      Przy dostawie, jeśli produkt ma uszkodzenia, konieczne jest ich stwierdzenie i potwierdzenie protokołem szkody spisanym przy kurierze. Protokół ten należy spisać przy odbiorze (w przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone- szkoda ukryta). Klient równocześnie powinien o tym poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adressklep@homeinstyle.pl      
 6.      Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe.

Na zgłoszenie reklamacji jest:

 1.      2 lata dla klienta prywatnego.
 2.      1 rok dla firmy, instytucji.